1.800.000 
Đen vânĐen vân
ĐenĐen
Vàng beVàng be
Bò
1.225.000 
Bò - KemBò - Kem
Đen - XámĐen - Xám
Nâu - BòNâu - Bò
Xám - KemXám - Kem
429.000 
Bò - KemBò - Kem
Đen - XámĐen - Xám
Nâu - BòNâu - Bò
Xám - KemXám - Kem
429.000 
NâuNâu
ĐenĐen
XámXám
Bò
419.000 
NâuNâu
ĐenĐen
XámXám
Vàng beVàng be
Bò
419.000