1.800.000 
Đen vânĐen vân
ĐenĐen
Vàng beVàng be
Bò
1.225.000